Over ons

Bestas Adviseurs is een asbestinventarisatie- & adviesbureau met ruime ervaring binnen het vakgebied asbest. Door onze intensieve samenwerking met diverse partners binnen de asbestbranche, kunnen wij een breed scala aan diensten aanbieden.

Onze Diensten

Asbestinventarisatie

U kunt bij ons terecht voor alle soorten asbestinventarisaties van o.a. woningen, bedrijfspanden, industriële & agrarische bouwwerken of objecten.
Voor aanvang van iedere sloop, renovatie, aan- of verkoop van uw bezit, kunt u door ons een asbestinventarisatie laten uitvoeren. De resultaten van de inventarisatie verwerken wij vervolgens in een rapportage conform de meest actuele wet- & regelgeving. Na uitvoering van de asbestinventarisatie zullen wij u te allen tijde bijstaan met passend advies omtrent de mogelijke vervolgacties. Denk hierbij aan beheersing, sanering of risicobeoordeling.

Projectbegeleiding

Wilt u asbest laten verwijderen uit uw vastgoed? Bestas Adviseurs zorgt d.m.v. projectbegeleiding voor totale ontzorging van uw asbestproject. Bij asbestverwijdering komen talloze wet- & regelgevingen op u af. Onze adviseurs hebben ruime kennis & ervaring op dit gebied en verzorgen voor u de aanbesteding, uitvoering en oplevering van uw asbestproject. Na de oplevering ontvangt u van ons een evaluatierapport voorzien van alle benodigde documenten. Dit rapport kunt u vervolgens aan de gemeente overleggen.

Risicobeoordeling
NEN 2991:2015

Mocht asbesthoudend materiaal beschadigd zijn, is in sommige gevallen een risicobeoordeling NEN 2991:2015 noodzakelijk. Ook deze risicobeoordeling kan Bestas Adviseurs voor u verzorgen. Aan de hand van deze risicobeoordeling kunnen vervolgens gepaste maatregelen genomen worden met betrekking tot de veiligheid van mens & milieu. Ook in dit geval zullen wij u bijstaan met passend advies en kunnen wij u desgewenst compleet ontzorgen.

Monsteranalyse

Heeft u asbestverdacht materiaal en wilt u weten of dit werkelijk asbesthoudend is. Dan kunt u bij ons terecht voor een monsteranalyse. U kunt uw monster zelf nemen (evt. met een monsternameset die wij naar u kunnen opsturen). Wilt u de monstername liever laten uitvoeren door ons, dan komen wij bij u op locatie de monstername verzorgen.